requirements.org.pl
PTIW Facebook
PTIW GoldenLine
PTIW LinkedIn
PTIW e-mail
PTIW telefon
PTIW blog
Sztuka
Home
Wydarzenia
Minione wydarzenia
)
             nas
Seminaria czwartkowe 17:30 - 20:30
13 grudnia, środa (miejsce Warszawa, Aviva):
"Robotic Process Automation"

(seminarium 17:30 - 20:30)
25 stycznia 2018, czwartek (miejsce Warszawa, Aviva):
"Architektura korporacyjna a wymagania"

(seminarium 17:30 - 20:30)

RPA
© Polskie Towarzystwo Inżynierii Wymagań