Bezpłatne seminaria PTIW luty - czerwiec 2017
Zwinny Product Owner - wymagania w agile
PTIW Facebook
PTIW GoldenLine
PTIW LinkedIn
PTIW e-mail
PTIW telefon
PTIW blog

Home
Wydarzenia
Minione wydarzenia
)
             nas
Zwinny Product Owner
Wymagania w agile

 
21 czerwca (środa): 17:30 - 20:30 (
JAK DOJADĘ)


Partner spotkania: Gospodarz spotkania:
qagile logo
Aviva
Prezentacje:
Gherkin!  xDD
User Story
qagile.pl/blog/user-story-prezentacja-ze-spotkania-dostepna/
slideshare.net/kaki69/user-story-77288204

Wymagania i testy:
     zamienniki czy dopełnienie?   

17:30 - 19:00
User stories - praktyczne przykłady 
19:00 - 20:00
Praktyczny kurs języka Gherkin
20:00 - 20:30
Prowadzący: Stefan Wrocławski

Software Engineer w Sii Polska; założyciel projektwtropikach.pl.

Stefan
                         Wrocławski

Poruszę zagadnienia dotyczące TDD i BDD - czym są i kiedy je stosować. Opowiem krótko o Definition of Done, czyli jakie mamy wymagania dotyczące samych wymagań. Pokażę, jak programiści tłumaczą wymagania na kod z użyciem TDD oraz gdzie czają się pułapki. Postaram się również pokazać, czemu pisanie testów to przygotowywanie się na zmiany oraz czemu nie mamy czasu i budżetu na nie pisanie testów. 
 • Czym są wymagania i po co nam one?
 • Wpływ wymagań na ekosystem projektu 
 • Definition of Done - wymagania do wymagań
 • Niezależne przypadki użycia a zależności w kodzie - skąd się biorą?
 • XDD - wybierz literkę
 • Test Driven Development
 • Przełożenie wymagań na kod
 • Behaviour Driven Development
 • Test Driven Requirements
 • Wpływ testów na wydajność zespołu
 • Testy - generatory kosztów i pochłaniacz czasu. Ile kosztują testy?
 • Czy testy mogą zastąpić wymagania?
 • Statystyki - jak metryki pokrycia kodu nas okłamują
 • Jak dbać o wymagania?
Prowadzący: Krystian Kaczor

Trener Scrum.org, Agile Coach, autor, właściciel qagile.pl.

Krystian Kaczor

Kry­stian Kaczor znany jest w śro­do­wi­sku pro­fe­sjo­na­li­stów IT jako wpły­wowy spe­cja­li­sta od Agile. Dzieli się swoim boga­tym i zróż­ni­co­wa­nym doświad­cze­niem nie tylko przez pro­wa­dzone szko­le­nia, ale także arty­kuły i wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach. Pro­pa­ga­tor prag­ma­tycz­nego podej­ścia opar­tego na empi­ry­zmie i mierzalnych efek­tach. Autor sprze­da­nej w tysią­cach egzem­pla­rzy książki “Scrum i nie tylko. Teo­ria i prak­tyka w meto­dach Agile”.
Scrum i nie
                            tylko
Tre­ner i konsultant w QAgile, który nadal pra­cuje jako Agile Coach, żeby utrzy­mać więź z prak­tyką i realiami projektowymi.
Już od 12 lat współpracuje ze znanymi firmami od mroźnej północy Szwecji po pustynie Iranu usprawniając zespoły, procesy, projekty i całe organizacje.

Bogate doświadczenie od pracownika wsparcia technicznego do program managera pozwala mu spojrzeć na proces powstawania oprogramowania z wielu różnych stron.

Krystian prowadzi szkolenia z obszaru Agile, Scrum, zapewnienia jakości, testowania oraz umiejętności miękkich i doradza swoim klientom, coachuje pracowników, jest agentem zmiany.

Autor książek, e-booków i szeregu innych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej.  Prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach z obszarów Agile i Jakości Systemów. Professional Scrum Trainer, CSP, PMI-ACP, ISTQB CTAL TM, ICF ACC, SAFe Program Consultant.

Facebook: fb.me/QAgilepl
Twitter: @QAgile_pl, @krystian_kaczor
LinkedIn:
https://pl.linkedin.com/in/kkaczor
WWW: www.qagile.pl
Prowadzący: Bogdan Bereza

Victo.eu, prowadzi też blog blogomocja.blogspot.com.

Bogdan Bereza

Aby osiągnąć cztery cele za jednym zamachem:
 1. Opisać wymagania precyzyjnie, ale zwięźle;
 2. Połączyć wymagania z testami bez użycia zawiłych narzędzi;
 3. Określić warunki akceptacji razem z wymaganiami;
 4. Opisać testy jednoznacznie i jednolicie
... można uczynić przykładowe testy częścią wymagań ("specyfikacja na przykładach") i opisać je w języku "Gherkin".
Gherkin
 • Łączenie skryptów "Gherkin" z wymaganiami;
 • Składnia i treść języka "Gherkin" - ćwiczenie praktyczne;
 • Narzędzia wspierające "Gherkin";
 • Przy okazji - jakie, oprócz "Gherkin", są inne języki do opisu testów?

Dodatkowo: automatyczne wykonywanie skryptów "Gherkin".


© Polskie Towarzystwo Inżynierii Wymagań 2017