requirements.org.pl
PTIW Facebook
PTIW GoldenLine
PTIW LinkedIn
PTIW e-mail
PTIW telefon
PTIW blog
PTIW
Home
Wydarzenia
Minione wydarzenia
) nas
Jesteśmy dla każdego, kto interesuje się analizą biznesową, inżynierią wymagań, modelowaniem, zarządzaniem procesami biznesowymi.

Prelegenci 2014-2017
Cele PTIW
Zespół i uczestnicy
Przemyślenia, artykuły: na blogu. Zapraszamy do wspólnego działania - żaden pomysł nie pozostanie bez odpowiedzi, i na nasze spotkania - prelegentów, słuchaczy i dyskutantów.
Zapraszamy także PARTNERÓW:Governica
IREB
PAM
            Summit
SARE
Cele Polskiego Towarzystwa Inżynierii Wymagań

Cele
                 PTIW Polskie Towarzystwo Inżynierii Wymagań to organizacja non-profit, której celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie analizy biznesowej oraz inżynierii wymagań (analizy systemowej). Dostarczamy osobom należącym do Towarzystwa możliwości zdobywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniami i wiedzą praktyczną w zakresie metod, organizacji i doskonalenia procesów biznesowych oraz IT. Polskie Towarzystwo Inżynierii Wymagań, podobnie inne podobne organizacje na świecie, jest inicjatywą otwartą na wszystkich osób zajmujących się analizą biznesową oraz inżynierią wymagań, zarówno ekspertów, jak i początkujących.

Celem Towarzystwa jest także reprezentowanie polskiej społeczności analityków oraz profesjonalistów wymagań wobec organizacji w innych krajach i zapewnianie stałego przepływu informacji poprzez seminaria, konferencje, artykuły, szkolenia, stronę WWW, blog oraz grupy społecznościowe na portalach: Facebook, LinkedIn i GoldenLine.

Nie rościmy sobie prawa do monopolu i chętnie podejmujemy współpracę, lub koleżeńską rywalizację, z innymi organizacjami o zbliżonym profilu zainteresowań.

Wywieramy także wpływ na tworzenie standardów analizy biznesowej oraz inżynierii wymagań, jesteśmy platformą wymiany informacji, wiedzy, doświadczeń i pomocy zarówno dla członków Towarzystwa, dla  specjalistów i dla firm.

© Polskie Towarzystwo Inżynierii Wymagań Rejestracja w 2016 roku:
Stow. Zwykłe