requirements.org.pl
PTIW Facebook
PTIW GoldenLine
PTIW LinkedIn
PTIW e-mail
PTIW telefon
PTIW blog
Prawo a wymagania
Home
Wydarzenia
Minione wydarzenia
)
             nas
Odbyło się już! Dziękujemy AVIVA!
zdjęcia materiały
*****************************

Imię i nazwisko* ->
E-mail* ---------->
Telefon ---------->
Nazwa firmy ------>


25 października (środa), 17:30 - 20:30
Kontakt: kontakt@requirements.org.pl
Gospodarz spotkania oraz JAK DOJADĘ:
AVIVA
Miejsce
Spojrzenie prawnika teoretyka
Aleksandra Śmigiera
18:45 - 19:45

Aleksandra Śmigiera

Zgodność oprogramowania z prawem zarówno obowiązującym jak i przyszłym jest nadrzędnym priorytetem systemu, któremu często muszą zostać podporządkowane inne priorytety. W przypadku konfliktu zgodności systemu informatycznego z prawem z innymi atrybutami jakości np. funkcjonalność, sprawność pierwszeństwo ma zgodność z prawem.
 • Co to znaczy, że oprogramowanie jest zgodne z prawem?
 • Jeśli zgodne z prawem, to z jakim?
 • Opis systemu prawa obowiązującego w Polsce.
Przedstawienie procesu stanowienia prawa. Obowiązywanie prawa, słynne vacatio legis – co to jest?

Hierarchia przepisów. Co robić kiedy przepisy są sprzeczne? Dlaczego ważna jest data uchwalenia ustawy? Co to jest tekst jednolity ustawy?

Jak identyfikować przepisy prawa odnoszące się konkretnego oprogramowania?

Zmiana prawa – zmiana wymagań. Jak dokonuje się zmian w prawie i co to oznacza dla analityka biznesowego?
Spojrzenie prawnika praktyka
Magdalena Kowalska
17:30 - 18:30


Magdalena Kowalska

Z analizy regulacji prawnych wynikają wymagania stawiane przez prawo → stworzenie konkretnych wymagań dla systemu → specyfikacja wymagań prawnych → analiza wpływu wymagań prawnych na system → włączenie wymagań prawnych do specyfikacji wymagań dla SIT → walidacja wymagań prawnych, priorytetyzacja, które są konieczne, pożądane, zalecane, które można pominąć i kto o tym decyduje.

 • Czy przepisy prawa to tylko źródło wymagań?
 • Co wynika z analizy przepisów prawa odnoszące się konkretnego oprogramowania?
 • Dlaczego tak ważna jest analiza wszystkich przepisów zanim zaczniemy cokolwiek robić?

Analiza przepisów może mieć wpływ na architekturę systemu. Jeśli przewidywane są częste zmiany prawa, w określonych obszarach to trzeba to uwzględnić w projektowaniu systemu. Skoro nie można mieć stałych wymagań prawnych należy projektować systemy podatne na zmiany. Może zdarzyć się w pewnych przypadkach, że specyfika regulacji prawnych zdeterminuje wybór architektury lub technologii sytemu informatycznego.

Wymagania prawne – skąd się biorą i czym się różnią od pozostałych? Czy można modyfikować wymagania prawne? Kto powinien, a kto może tworzyć wymagania prawne?

Omówienie kilku bardzo praktycznych przykładów, które doprowadziły do klęski i dlaczego tak się stało? Lub jak temu zapobiegać?

Jak to robią w Ameryce?

Jak to robią w Anglii?

Jak to robią we Włoszech?

Dyskusja - czas na pytania

19:45 - 20:30

Dyskusja

wideo


Będzie jak z Hitchcoka!
Aleksandra Śmigiera, prawniczka

W dotychczasowej praktyce zajmowała się prawem konstytucyjnym i filozofią prawa. W przeszłości między innymi  współpracowniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zaangażowana także w prace Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Magdalena Kowalska, prawniczka.

Od 2007 roku zajmuje się prawnymi aspektami jakości oprogramowania,, zgodnością oprogramowania z prawem, zapewnieniem jakości oprogramowania oraz inżynierią wymagań.

Posiada międzynarodowy certyfikat testowania oprogramowania ISTQB  Software Testing Foundation Certificate.

Autorka artykułów dotyczących zagadnień na styku prawa i inżynierii wymagań, prelegentka na konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Radośni słuchaczeAleksandra Śmigiera
Magdalena Kowalska

© Polskie Towarzystwo Inżynierii Wymagań
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

Materiały wkrótce
Oprogramowanie zgodne z prawem