requirements.org.pl
PTIW Facebook
PTIW GoldenLine
PTIW LinkedIn
PTIW e-mail
PTIW telefon
PTIW blog
Arhitektura korporacyjna a wymagania
Home
Wydarzenia
Minione wydarzenia
)
             nas
Program seminarium

17:30 - 19:00, Michał Wolski: "A
rchitektura korporacyjna a wymagania na system"

Michał Wolski
Agenda:
 1. Architektura korporacyjna a architektura korporacyjna IT
 2. Wizja rozwiązania a koncepcja rozwiązania 
 3. Wpływ produktów architektury korporacyjnej na analizę wymagań

19:15 - 20:30 - temat do ustalenia

Zapisy (jeszcze niedostępne)
© Polskie Towarzystwo Inżynierii Wymagań