IREB
                  Zarządzanie
ireb.requirements.org.pl

requirements.org.pl
Streszczenie:
Szkolenie zgodne z sylabusem udostępnia wiedzę na temat technik i metod modelowania wymagań i ułatwia przygotowanie się do egzaminu na certyfikat zaawansowany IREB CPRE "Zarządzanie wymaganiami"
Warunki przystąpienia do egzaminu:
Certyfikat podstawowy IREB CPRE lub certyfikat BCS BA Requirements Engineering
Grupy docelowe:
Inżynierowie wymagań, analitycy biznesowi, analitycy systemowi, programiści, testerzy, specjaliści zapewnienia jakości, projektanci oprogramowania, kierownicy projektów IT
Czas trwania szkolenia:
3 dni
Program
1. Czym jest zarządzanie wymaganiami?
1.1 Definicja zarządzanie wymaganiami
1.2 Zadania zarządzania wymaganiami
1.3 Cele i korzyści zarządzania wymaganiami
1.4 Plan zarządzania wymaganiami
1.5 Normy zarządzania wymaganiami
2. Model informacji
2.1 Podstawowe zasady
2.2 Techniki specyfikacji
2.3 Tworzenie modelu informacji
3. Systemy atrybutów oraz perspektywy wobec wymagań
3.1 Cele atrybucji wymagań
3.2 Korzyści schematów atrybutów wymagań
3.3 Projektowanie systemu atrybutów
3.4 Zarządzanie zmianami systemu atrybutów
3.5 Cele i rodzaje perspektyw wobec wymagań
3.6 Definicje perspektyw oraz ryzyka związane z perspektywami
3.7 Optymalizacja schematów atrybucji oraz perspektyw
4. Szacowanie i nadawanie priorytetów wymaganiom
4.1 Zasady szacowania wymagań
4.2 Nadawanie priorytetów wymaganiom
4.3 Priorytetyzacja ad-hoc
4.4 Analityczne techniki priorytetyzacji
4.5 Łączenie technik priorytetyzacji
5. Zarządzanie zmianami i wersjami
5.1 Wersjonowanie wymagań
5.2 Zarządzanie zmianami wymagań
5.3 Proces zarządzania zmianami
6. Śladowanie wymagań
6.1 Podstawy śladowania wymagań
6.2 Różne zagadnienia dotyczące śladowania wymagań
6.3 Rodzaje związków, wchodzących w skład śladowania
6.4 Formy prezentacji powiązań śladowania
6.5 Tworzenie strategii śladowania
6.6 Tworzenie i stosowanie modeli śladowania
6.7 Miary oceny skuteczności śladowania
6.8 Trudności śladowania wymagań nie-tekstowych
7. Zarządzanie wariantami wymagań
7.1 Stosowanie wariantów wymagań
7.2 Sposoby dokumentacji wariantów wymagań oraz ich ocena
7.3 Modelowanie właściwości
8. Raportowanie w zarządzaniu wymaganiami
8.1 Cele i korzyści raportowania
8.2 Tworzenie metod raportowania
8.3 Miary inżynierii wymagań
8.4 Trudności i ryzyka raportowania
9. Zarządzanie procesem inżynierii wymagań
9.1 Inżynieria wymagań jako proces
9.2 Parametry procesu inżynierii wymagań
9.3 Dokumentacja
procesu inżynierii wymagań
9.4 Monitorowanie i nadzór
procesu inżynierii wymagań
9.5 Udoskonalanie
procesu inżynierii wymagań
10. Zarządzanie wymaganiami w projektach Agile
10.1 Wstęp do zagadnienia
10.2
Zarządzanie wymaganiami w projektach Agile
10.3 Zasady działania inżynierii wymagań w czynnościach Scrum
11. Narzędzia do zarządzania wymaganiami
11.1 Znaczenie narzędzi w zarządzaniu wymaganiami
11.2 Główne metody wyboru narzędzi
11.3 Wymiana danych między narzędziami do zarządzania wymaganiami
Sylabus
Egzamin

Wielojęzyczny słownik terminologii

© PTIW 20172