IREB CPRE
ireb.requirements.org.pl

requirements.org.pl

Certyfikat zaawansowany RE@Agile będzie udostępniony w połowie 2017 roku

© PTIW 2017