IREB
                  RE@Agile
ireb.requirements.org.pl

requirements.org.pl
Streszczenie:
Szkolenie zgodne z sylabusem udostępnia wiedzę na temat inżynierii wymagań w metodykach zwinnych i pomaga przygotować się do egzaminu na certyfikat IREB CPRE "RE@Agile”
Warunki przystąpienia do egzaminu:
Nie ma żadnych warunków wstępnych
Grupy docelowe:
Właściciele produktu, Scrum Masterzy, członkowie zespołów Scrum, specjaliści inżynierii wymagań, analitycy biznesowi, programiści, testerzy, inżynierowie jakości, architekci oprogramowania, kierownicy projektów
Czas trwania szkolenia:
1 - 2 dni, zależnie od umiejętności i wiedzy uczestników w zakresie inżynierii wymagań i metod zwinnych
Program
1. Motywacja i podejście
1.1 Motywy stosowania Agile
1.2 Podejścia i wartości w inżynierii wymagań i w Agile
1.3 Łączenie zasad inżynierii wymagań oraz Agile w kierunku RE@Agile
1.4 Korzyści, zagrożenia i koszty stosowania RE@Agile
1.5 Koncepcje RE@Agile
2. Podstawy RE@Agile
2.1 Przegląd metodyk zwinnych
2.2 Scrum jako przykład
2.3 Różnice i podobieństwa między inżynierami wymagań a właścicielami produktu
2.4 Inżynieria wymagań jako proces ciągły
2.5 Wytwarzanie sterowane wartością
2.6 Prostota jako główna zasada
2.7 Przegląd i dostosowanie
3. Artefakty i techniki RE@Agile
3.1 Artefakty w RE@Agile
3.2 Techniki w RE@Agile
4. Aspekty organizacyjne RE@Agile
4.1 Wpływ organizacji
4.2 Agile IT w sekwencyjnej organizacji
4.3 Skalowanie, jako metoda radzenia sobie ze złożonością
4.4 Równowaga między inżynierią wymagań stosowaną na początku, a ciągłą
4.5 Przypadek praktyczny

Sylabus
Egzamin

Wielojęzyczny słownik terminologii

© PTIW 20172