IREB
                  Pozyskiwanie
ireb.requirements.org.pl

requirements.org.pl
Streszczenie:
Szkolenie zgodne z sylabusem udostępnia wiedzę na temat technik i metod modelowania wymagań i ułatwia przygotowanie się do egzaminu na certyfikat zaawansowany IREB CPRE "Pozyskiwanie i konsolidacja wymagań"
Warunki przystąpienia do egzaminu:
Certyfikat podstawowy IREB CPRE lub certyfikat BCS BA Requirements Engineering
Grupy docelowe:
Inżynierowie wymagań, analitycy biznesowi, analitycy systemowi, programiści, testerzy, specjaliści zapewnienia jakości, projektanci oprogramowania, kierownicy projektów IT
Czas trwania szkolenia:
3 dni
Program
1. Umiejętności inżyniera wymagań w zakresie pozyskiwania i konsolidacji wymagań
1.1 Znajomość potrzebnych umiejętności
1.2 Umiejętność oceny własnych i cudzych umiejętności w dziedzinie pozyskiwania i konsolidacji wymagań
1.3 Możliwości treningu osobistego
1.4 Model komunikacji Schulza von Thun'a
1.5 Znajomość procesu zmiany
2. Źródła wymagań
2.1 Identyfikacja, klasyfikacja i zarządzanie interesariuszami
2.2
Identyfikacja, klasyfikacja i zarządzanie dokumentami
2.3 Identyfikacja, klasyfikacja i zarządzanie działającymi systemami
3. Techniki pozyskiwania
3.1 Cechy technik pozyskiwania
3.2 Techniki polegające na zadawaniu pytań
3.3 Techniki obserwacyjne
3.4 Techniki twórcze
3.5 Techniki stosujące artefakty
3.6 Techniki pomocnicze
4. Techniki konsolidacji
4.1 Rodzaje konfliktów
4.2 Techniki rozwiązywania konfliktów
4.3 Techniki polegające na głosowaniu
4.4 Metody analityczne
Sylabus
Egzamin

Wielojęzyczny słownik terminologii

© PTIW 20172