IREB CPRE
                  podstawy
ireb.requirements.org.pl

requirements.org.pl
Streszczenie:
Szkolenie zgodne z sylabusem udostępnia szeroką, podstawową wiedzę z inżynierii wymagań i pomaga skutecznie przygotować się do egzaminu na certyfikat IREB CPRE "Podstawy inżynierii wymagań"
Warunki przystąpienia do egzaminu:
Nie ma żadnych warunków wstępnych
Grupy docelowe:
Inżynierowie wymagań, analitycy biznesowi, analitycy systemowi, programiści, testerzy, specjaliści zapewnienia jakości, projektanci oprogramowania, kierownicy projektów IT
Czas trwania szkolenia:
2½ - 3 dni
Program
1. Wprowadzenie i podstawy
2. System i kontekst systemu
2.1 System, kontekst i granice systemu
2.2 Określanie granic systemu i kontekstu
3. Pozyskiwanie wymagań
3.1 Źródła wymagań
3.2 Kategoryzacja wymagań według modelu Kano
3.3 Techniki pozyskiwania
4. Dokumentacja wymagań
4.1 Projekt dokumentu
4.2 Rodzaje dokumentacji
4.3 Struktury dokumentu
4.4 Wykorzystanie dokumentów wymagań
4.5 Kryteria jakości dla dokumentu wymagań
4.6 Kryteria jakościowe dla wymagań
4.7 Słownik
5. Dokumentacja wymagań przy użyciu języka naturalnego
5.1 Konsekwencje opisu w języku naturalnym
5.2 Budowa wymagań przy pomocy szablonów
6. Dokumentacja wymagań przy pomocy modelu
6.1 Termin "model"
6.2 Modele celów
6.3 Przypadki użycia
6.4 Trzy perspektywy wymagań
6.5 Modelowanie wymagań w perspektywie danych
6.6 Modelowanie wymagań w perspektywie funkcjonalnej
6.7 Modelowanie wymagań w perspektywie zachowań
7. Negocjowanie i walidacja wymagań
7.1 Podstawy walidacji wymagań
7.2 Podstawy negocjacji wymagań
7.3 Aspekty jakości wymagań
7.4 Zasady walidacji wymagań
7.5 Techniki walidacji wymagań
7.6 Negocjowanie wymagań
8. Zarządzanie wymaganiami
8.1 Przydzielanie atrybutów wymaganiom
8.2 Punkty widzenia wobec wymagań
8.3 nadawanie priorytetów wymaganiom
8.4 Śledzenie powiązań wymagań
8.5 Zarządzanie wersjami wymagań
8.6 Zarządzanie zmianami wymagań
8.7 Pomiary wymagań
9. Narzędzia wspomagające
9.1 Rodzaje narzędzi
9.2 Wdrażanie narzędzi
9.3 Ocena narzędzi
Sylabus
Egzamin

Wielojęzyczny słownik terminologii

© PTIW 2017