IREB
                  CPRE od IREB
ireb.requirements.org.pl

requirements.org.pl

Certyfikat podstawowy REQB może zostać automatycznie wymieniony na certyfikat podstawowy IREB.
Ta sama możliwość nie dotyczy jednak certyfikatu zaawansowanego.
Chcąc uczestniczyć w szkoleniach i zdawać egzaminy na certyfikaty zaawansowane IREB, trzeba poznać zagadnienia poziomu podstawowego, które różnie ujmują i nazywają sylabusy REQB oraz IREB.

Nie ma egzaminu
Training time: 1 day

Wielojęzyczny słownik terminologii

© PTIW 2017