IREB
                  Modelowanie
ireb.requirements.org.pl

requirements.org.pl
Streszczenie:
Szkolenie zgodne z sylabusem udostępnia wiedzę na temat technik i metod modelowania wymagań i ułatwia przygotowanie się do egzaminu na certyfikat zaawansowany IREB CPRE "Modelowanie wymagań"
Warunki przystąpienia do egzaminu:
Certyfikat podstawowy IREB CPRE lub certyfikat BCS BA Requirements Engineering
Grupy docelowe:
Inżynierowie wymagań, analitycy biznesowi, analitycy systemowi, programiści, testerzy, specjaliści zapewnienia jakości, projektanci oprogramowania, kierownicy projektów IT
Czas trwania szkolenia:
3 dni
Program
1. Podstawy modelowania wymagań
1.1 Podstawy i przyczyny modelowania
1.2 Przegląd języków i perspektyw modelowania wymagań
1.3 Dostosowywanie języków modelowania oraz integracja opisów tekstowych
1.4 Korzyści modelowania wymagań oraz jakość modeli wymagań
2. Modelowanie kontekstu w inżynierii wymagań
2.1 Pojęcia podstawowe i cele modelowania kontekstu
2.2 Główne elementy modelowania kontekstu
2.3 Notacja i zasady modelowani kontekstu przy pomocy diagramów przepływu danych
2.4 Inne metody modelowania kontekstu
3. Perspektywa struktury informacji w modelowaniu wymagań
3.1 Cele modelowania struktury informacji
3.2 Modelowania klas, atrybutów i typów danych
3.3 Modelowanie prostych relacji, agregacji i kompozycji
3.4 Modelowanie generalizacji i specjalizacji
3.5 Dalsze pojęcia z dziedziny modelowania
4. Perspektywy dynamiczne w modelowaniu wymagań
4.1 Przegląd dynamicznych modeli wymagań
4.2 Cele i elementy modeli przypadków użycia
4.3 Identyfikacja przypadków użycia i ich specyfikacje tekstowe
4.4 Tworzenie struktury przypadków użycia i pakietów
4.5 Modelowanie przepływu danych, przepływu sterowania oraz rodzaje diagramów
4.6 Modelowanie wymagań przy pomocy diagramów przepływu danych
4.7 Modelowanie wymagań przy pomocy diagramów aktywności
4.8 Dekompozycja i kompozycja funkcjonalna, zapewnienie spójności
4.9 Cele i elementy modelowania stanów
4.10 Modelowanie wymagań przy pomocy maszyny stanów
5. Modelowanie scenariuszy w inżynierii wymagań
5.1 Podstawowe zasady modelowania scenariuszy w inżynierii wymagań
5.2 Modelowanie prostych scenariuszy przy pomocy diagramów sekwencji
5.3 Zaawansowane diagramy sekwencji
5.4 Modelowanie scenariuszy przy pomocy diagramów komunikacji
Sylabus
Egzamin

Wielojęzyczny słownik terminologii

© PTIW 20172